White Stocks

Acrylic on canvas.
61 x 61 cm.

White Stocks

Acrylic on canvas.
61 x 61 cm.